Monday, June 8, 2015

کولر گازی

کولر گازی
کولر گازی وسیله اصلی ایجاد سرما در مناطق بسیار گرم و شرجی است. کولر گازی خوب هم در هزینه‌های شما نسبت به کولر ابی صرفه جویی می‌کند، هم سریع تر دمای محیط را کاهش می‌دهد. بنابراین انتخاب کولر گازی مناسب اولین گام در جهت خرید یک کولر گازی است. بسیاری از تبلیغات منفی که در مورد مصرف بالای کولر گازی وجود دارد، حقیقت ندارد و اگر کولر گازی درست انتخاب کنید، در هزینه‌های مصرفی آب و برق نسبت به کولر آبی صرفه جویی هم کرده‌اید. استفاده از کولر گازی در مکان‌های شرجی، به خاطر افزایش ندادن رطوبت هوا کاربرد زیادی دارند.
کولر گازی‌ های جدید قادرند در فصل زمستان، گرما هم تولید کنند که باعث کاربرد بیشتر کولر گازی شده است.

میزان مصرف انرژی کولر گازی
تبلیغات منفی در مورد مصرف انرژی کولر گازی باعث شده بود که استفاده از کولر گازی‌ کاهش پیدا کند. اما این میزان مصرف در مورد کولر گازی‌ های قدیمی صدق می‌کند. خیلی از شرکت‌های تولید کننده کولرگازی با کم کردن میزان مصرف انرژی کولر گازی این عیب را از بین برده اند. اگر چه ممکن است هزینه این نوع کولر گازی با میزان مصرف انرژی پایین بیشتر باشد، اما با توجه به این که یک کولر گازی می‌تواند هم گرما تولید کند و هم سرما، به صرفه خواهد بود. با توجه به میزان مصرف آب در کولرهای ابی و میزان مصرف گاز در بخاری‌های گازی، استفاده از کولر گازی به صرفه تر و مناسب تر خواهد بود.
کولر گازی‌ به گروه‌های A و A+ تقسیم شده اند و کمترین میزان مصرف انرژی کولر گازی‌ مربوط به گروه A+ است. البته این گروه کولر گازی‌ می‌تواند گران ترین کولرگازی‌ هم باشد.

توصیه‌های خرید کولر گازی‌
اولین نکته در خرید کولر گازی‌ این است که ظرفیت کولر گازی‌‌ مورد نظرتان را پیدا کنید. برای مساحت‌های مختلف، ظرفیت‌های کولر گازی‌ متفاوت است. برای مساحت‌های کوچک زیر 40 متر، کولر گازی‌ با ظرفیت 9000 تا 10000 کفایت می‌کند. برای زیر 65 متر، کولر گازی‌ با ظرفیت‌های 12000 و 14000 کافی است. برای مساحت زیر 90 متر، کولر گازی‌  با ظرفیت 18000 مناسب است. و برای مساحت‌های بالاتر، ظرفیت کولر گازی‌ 24000 و 36000 موجود است.
نکته دوم در خرید کولر گازی‌ هم میزان مصرف انرژی کولر گازی‌ است. به برچست انرژی درج شده روی کولر گازی‌ دقت کنید.
نوع پنل کولر گازی‌، توان گرمایی و سرمایی کولرگازی‌، ابعاد و وزن و صدای کولر گازی‌ را هنگام خرید در نظر داشته باشید و از فروشنده سوال کنید.
در هنگام خرید کولر گازی‌ دوتکه به فضایی که برای نصب دو تکه کولر گازی‌ لازم است توجه داشته باشید.

سازندگان کولر گازی‌ حتماً خدمات پس از فروش را جدی می‌گیرند. شما هم به خدمات پس از فروش کولر گازی‌ دقت کنید.